Liturgické čítania na dnes
Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás poučí. (Lk 12,12)
2012 © Rímskokatolícka farnosť Modra. Powered by Joomla templates. Project by Fara.sk.